Начало - Изпитателни прибори - За прекъсвачи


 Анализатори и таймери за прекъсвачи от

 • A simultaneous measurement of 12 main contacts
 • A resistance measurement of the pre-insertion resistors
 • An evaluation of synchronization between the circuit breaker poles
 • A measurement of the coil currents, simultaneously for 4 coils
 • Evaluating the state of the substation’s batteries by graphically showing the voltage value
 • A measurement of the breaker’s moving parts
 • "First trip” test available
 • Static resistance measurement
 • Dynamic resistance measurement

 Общо описание  >> Прибори

 

Анализатори на бобини на прекъсвачи

 • Lightweight - only 9 kg
 • Coil resistance measurement
 • Coil current measurement
 • Minimum trip voltage test
 • Powerful - up to 30 A
 • Voltage 10 V to 300 V DC
 • Voltage 10 V to 250 V AC
 • Fully automatic operation

 Общо описание >> Прибори

 

 

Захранващи модули за тестване на прекъсвачи и бобини 

 • minimal-trip voltage-test of the circuit breaker's coils
 • supplying spring-charging motors
 • power supply at test with breaker analyzers

 Общо описание >> Прибори

 

 Комплекти за изпитване на прекъсвачи с голям ток HC12C, HC20C, HC40C, HC75C 

 • прекъсвачи с номинален ток до 7500 А
 • изходен ток:
  • паралелно свързване: до 75 000 А
  • последователно свързване: до 37 500 А
 • възможност за изпитване на трансформатори и магнитни или терморелета за защита от претоварване

 Техническо описание