Начало - Измервателни прибори - За електрически величини - Източници на сигнали

3269

 Захранващ модул 3269, 3227

 

 

 

 

 

 

  BUTTON 3

 SS7012 Източник на DC-сигнали

 • изходни сигнали:
  • напрежение с постоянна стойност: 0 — ±25.000 V
  • ток с постоянна стойност: 0 — ±25.000 mA
  • термоелектродвижеща сила
  • памет
 • измервани сигнали:
  • напрежение: 0 — ±28.000 V
  • ток: 0 — ±28.000 mA
  • температура: -25 — 80 °C
 • BUTTON 3