Начало - Компенсация на реактивна мощност - Регулатори на реактивна мощност

 

2

Регулатор на реактивна мощност : BLR 2112 / BLR 2106

Приложение:

 

 

BUTTON 3

1

Регулатор на реактивна мощност : BLR9606

Приложение:

* Автоматизирано въвеждане в експлоатация
* Патентовано контролиране н афактора на мощността за избягване на прекомпенсация при малък товар
* Измерване и контрол на хармоници
* Изключване при голям ток – за защита на кондензаторите
* Изключване при липса на напрежение и ток
* Автоматично закънсение при включване
* Дисплей и с универсална индикация и съобщения

 

BUTTON 3

1

 BLR1100S/BLR1100 - Регулатор на реактивна мощност

Приложение:

 Микропроцесорни регулатори за интелигентно управление на кондензаторни стъпала. Лесно въвеждане в експлоатация чрез автоматизирано определяне на праговия ток (c/k), фазовия ъгъл, наличните кондензаторни стъпала и последователността на включване.

BUTTON 3