Начало - Прибори

UMG 96RM - Универсален измервателен прибор за енергиен мениджмънт

Приложение: 3-фазни 4-проводни мрежи със заземена неутрала
Макс. мрежово напрежение: L/N 277 V AC, L/L 480 V AC (50/60 Hz)
Измервателна честота: 5,4 kHz
Точност U, I: 0,2%

 

 BUTTON 3

UMG 96L - Универсален измервателен прибор за енергиен мениджмънт

Приложение:

UMG 96L е универсален измервателен прибор, който е подходящ за измерване, запаметяване и наблюдение на електрически величини в мрежа за ниско или през трансформатор - за средно напрежение.

 

BUTTON 3

UMG 96S - Универсален измервателен прибор за енергиен мениджмънт

Приложение:

  • UMG 96S е универсален измервателен прибор, който е подходящ за измерване, запаметяване и наблюдение на електрически величини в мрежа за ниско или през трансформатор - за средно напрежение.


BUTTON 3

UMG 503 - Универсален измервателен прибор за енергиен мениджмънт

Приложение:

UMG 503 е универсален измервателен прибор, който е подходящ за измерване, запаметяване и наблюдение на електрически величини в мрежа за ниско или през трансформатор - за средно напрежение.


BUTTON 3

UMG 507 - Универсален измервателен прибор за енергиен мениджмънт

UMG 507 е универсален измервателен прибор, който е подходящ за измерване, запаметяване и наблюдение на електрически величини в мрежа за ниско или през трансформатор - за средно напрежение.Притежава ProfiBus интерфейс

 

BUTTON 3

UMG508- Мрежов анализатор

захранващо напрежение: 20...240 V AC, 20...340 V DC
измервателни обхвати:
    напрежение: L-L 50...500 V AC, L-N 8...870 V AC
    ток: 0.005...6 А
    основна честота: 40...70 Hz
    мрежи: 1-ф. и 3-ф., TN и TT

BUTTON 3

UMG511 - Мрежов анализатор захранващо напрежение: 95...265 V AC, захранващо напрежение: 95...265 V AC, 100...370 V DC
измервателни обхвати:
    напрежение: L-N 5...500 V AC, L-L 8...870 V AC
    ток: 0.005...6 А
    мрежова честота: 40...70 Hz
    мрежи: TN, TT; 1-ф, 2-ф, 3-ф, 4-ф и до 4×1-ф


BUTTON 3

UMG604 - мрежов анализатор

захранващо напрежение: 110...265 V AC; 150...370 V DC
мрежи: IT, TN, TT; 1-ф, 2-ф, 3-ф, 4-ф и до 4×1-ф
измервателен обхват: L-N 50...300 V AC; L-L 87...520 V AC; 45...65 Hz
измервани величини: U, I, f, φ, cosφ, P, Q, S, ...BUTTON 3

UMG605- Мрежов анализатор

захранващо напрежение: 20...240 V AC, 20...340 V DC
измервателни обхвати:
    напрежение: L-N 5...500 V AC, L-L 8...870 V AC
    ток: 0.005...6 А
    мрежова честота: 40...70 Hz
    мрежи: TN, TT; 1-ф, 2-ф, 3-ф, 4-ф и до 4×1-ф

BUTTON 3

UMG104 - Мрежов анализатор

измервателни обхвати:
напрежение L-N: 10...300 V AC
напрежение L-L: 17...520 V AC
ток: 0.005...7.5 A
основна честота: 45...65 Hz
мрежи: IT, TN, TT

BUTTON 3

UMG 103 - Универсален измервателен прибор за енергиен мениджмънт

Приложение:

UMG 103 е универсален измервателен прибор, който е подходящ за измерване и изчисление на електрически велични като напрежение, ток, мощност, работа, хармонични компоненти 


BUTTON 3

Приложения - Универсални измервателни прибори UMGxxx