Начало - Измервателни прибори - За неелектрически величини - За интензитет на светлина
FT3424

FT3424

FT3424 - Цифров Луксметър

Приложение:

  • Цифров измервателен прибор за осветеност
  • Възможност за измервания в широк спектър: от ниски до високи нива на интензивност на светлината.
  • Дистанционно измерване с отделяне на елемента от основния блок. 

 

 

 

BUTTON 3