Начало - Изпитателни прибори - С високо напрежение

 475-20

475-20 Преносим прибор за изпитване на диелектрици с DC високо напрежение 

Приложение:

Прибор за изпитване с DC високо напрежение 475-20

 

button  1

 50700 MTS D Series-1

50700 АС/ДС тестер за изпитване на мотори

Приложение:

 

 

button  1

 

Комплекти за изпитване на прекъсвачи с повторно включване RCL-19, RCL-47

изходно напрежение: 0 — 600 V AC
изходен ток: 32 — 2500 A
измервателни обхвати:
ток: 0 — 7500 А
таймер: 0 — 9999 сек/цикъла
button  1

 

Преносим прибор за изпитване с високо напрежение PM15-2  

изходно напрежение:
0 - 6 kV DC, 0- 5 kV AC
изходен ток:5 A
изходно напрежение:
0 -15 kV DC
изходен ток: 2 mA
измервателни обхвати:
ток: 0 -5 mA DC
съпротивление: 2.5 MΩ 3 TΩ

button  1

    

   PM6, PAD56 Преносими прибори за изпитване с високо напрежение  

   изходно напрежение: 0 — 6 kV DC, 0 — 5 kV AC
   изходен ток: 5 A
   измервателни обхвати:
   ток: 0 — 5 mA AC/DC
   съпротивление: 0.5 MΩ — 1 TΩ
   button  1

    

   KVM-200

   KVM 300kV AC/DC киловолтметър за полеви и лаборатони изпитанния.

    

   Входна мощност:

   100-240VAC, 0.4A, 47-63Hz

   Фази: 1 фаза

   Oбхвати:

   0-30kV AC/DC, 0-300kV AC/DC, 0-300kV Peak(AC)  

   button  1

   PM5A

   PM5A Анализатор на изолация

    

    

    

    

    

   button  1

   HC1-HC22

   HC12, HC20, HC40 - преносими прибори за изпитване с голям ток на прекъсвачи

    

    

    

   button  1

   LD

   LD - прибори за изпитване на течни диелектрици

    

    

    

    

   button  1

   LVTS

   LVTS - прибор за изпитване на силови кабели чрез термоциклиране

    

   button  1

   MTS50

   MTS50 - - AC/DC тестер за мотори

    

    

    

   button  1

   MTS100

   MTS100 - системи за изпитване на маломощни мотори

    

    

   button  1

    pad10-25

   PAD10-25 AC/DC Мегаомметър за изпитване с висок потенциал

    

    

    

    

   button  1

   HC3-HC5

   HC3-HC5 - преносими прибори за изпитване с голям ток

    

    

    

    

    

    

    

    button  1

   HC1-HC2

   HC1-HC2 - преносими прибори за изпитване с голям ток

    

    

    

    

   button  1

   FRA100

   FRA100 - изпитателен комплект за честотен анализ на силови трансформатори

    

   button  1

   CL-CL-A

   CL, CL-A - тестер за загуби в магнитопровода

    

    

   button  1

   BK60-130-130-1

   BK60, BK130, BK130-1 прибори за изпитване на диелектрици с AC напрежение

    

    

    

    

    

    

   button  1

   40105

   40105 преносим прибор за изпитване с високо DC напрежение 40kV - 160kV

    

    

   button  1

    60403 AC Dielectric 8 2014-1

   АС-система за тестване на диелектрици

   Приложение: в техническата документация

    

    

   button  1

    PortableACDielectric-Test-Sets

   650-2Р Преносим прибор за изпитване  на диелектрици с AC високо напрежение 

   Приложение:

   Моделът 650-2Р определя стандарта за универсален преносим прибор за изпитване с AC високо напрежение.

   button  1

    LossEvaluationSystemsTTS

   Еднофазна система за определяне на загубите в трансформатор

   Приложение:

   Система за изпитване на трансформатори и определяне на загубите в тях 

    

   button  1

    605-2p

   605-2p СТЕНД ЗА ИЗПИТВАНЕ С AC ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ

   Приложение:

   Изпитване с високо напрежение

   button  1