Начало

Диференциален манометър UNO 

 

  • измервани величини: O2, CO, NO, NO2, SO2, CxHy, Tгаз,Tвъздух, налягане, сажди
  • изчислявани величини: CO2, CO(U), КПД, загуби, λ, точка на оросяване, O2 в сензора
  •  

BUTTON 3