ЕЛТЕРА ООД се сля с БЕЛКОМ ООД. 
Всички гаранционни и следгаранционни услуги, както и представителството на всички партньори на ЕЛТЕРА се поемат от БЕЛКОМ
Може да ни посетите на WWW.BELCOM.BG